Pluma

Modelo Canter 6.5
Potencia 150 hp
Modelo Grúa HIAB 0448 2 TON
Modelo M2 106
Potencia 300 hp
Modelo Grúa HIAB 288 8 TON
Modelo Actross 3336
Potencia 389 hp
Modelo Grúa HIAB 288 - 311 8 TON
Modelo M2 112
Potencia 370 hp
Modelo Grúa HIAB 377 10 TON


Cotizador: